09:57 26/08/2008

TKV sẽ thu mua nguồn than trôi nổi

Công Huyền

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Giá thu mua than trôi nổi là giá bán (chưa có thuế giá trị gia tăng) của TKV cho các hộ sử dụng trong nước.
Giá thu mua than trôi nổi là giá bán (chưa có thuế giá trị gia tăng) của TKV cho các hộ sử dụng trong nước.
Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo quy định này, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ đứng ra thu mua nguồn than trôi nổi, nhằm giúp người thu gom tiêu thụ số than thu gom được và ngăn chặn tình trạng kinh doanh lộn xộn, trái pháp luật. Hoạt động thu mua than trôi nổi của TKV không vì mục tiêu lợi nhuận.

Giá thu mua than trôi nổi là giá bán (chưa có thuế giá trị gia tăng) của TKV cho các hộ sử dụng trong nước, do tập đoàn xây dựng và công bố cho từng chủng loại than theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn cơ sở tương ứng, sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý và các khoản thuế mà tập đoàn phải nộp theo quy định.

Bộ Công Thương cũng giao trách nhiệm cho TKV chỉ đạo đơn vị thu mua lựa chọn điểm thu mua và cách thức thu mua than trôi nổi phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực, đảm bảo thuận tiện cho người thu gom và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.