16:27 13/10/2008

TNA công bố lãi gần 15 tỷ trong 9 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9 và 9 tháng năm 2008

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TNA từ tháng 3/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TNA từ tháng 3/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA) thông báo kết quả kinh doanh tháng 9 và 9 tháng năm 2008.

Theo đó, tổng doanh thu tháng 9/2008 của công ty đạt 14,31 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đạt 606,84 tỷ đồng, tăng 70,64% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 75,86 kế hoạch năm 2008.

Lợi nhuận trước thuế của TNA đạt 1,27 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2008 đạt 14,97 tỷ đồng, tăng 26,14% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 83,19% kế hoạch năm 2008.

Được biết, kế hoạch năm 2008, TNA đặt ra mục tiêu doanh thu thuần là 800 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2007, lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng.