13:45 06/10/2019

TNA: Lợi nhuận quý 3 tăng đột biến, lũy kế 9 tháng lãi 163 tỷ đồng

Quỳnh Nguyễn

Trong quý 3/2019, Công ty Thiên Nam (mẹ) đã tất toán khoản đầu tư vào dự án Happy Home tại Cà Mau, thu về số tiền 244,7 tỷ đồng, đóng góp vào lợi nhuận trước thuế 118,75 tỷ đồng

Một cơ sở bất động sản của Thiên Nam ở Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Một cơ sở bất động sản của Thiên Nam ở Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE: TNA) đã có thông báo sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 của công ty mẹ.

Theo đó, tổng doanh thu quý 3/2019 thực hiện 1.008,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 3.120,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 130,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 163,3 tỷ đồng.

TNA cho biết, lợi nhuận trước thuế quý 3/2019 của công ty mẹ tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước do công ty đã tất toán khoản đầu tư vào dự án Happy Home tại Cà Mau thông qua việc chuyển nhượng cổ phần, thu về toàn bộ số tiền 244,7 tỷ đồng trong quý 3/2019. Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động tất toán khoản đầu tư nói trên đã hạch toán 118,75 tỷ đồng trong quý 3/2019.

Năm 2019, TNA đặt kế hoạch doanh thu 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, chưa bao gồm lợi nhuận dự kiến hạch toán từ Công ty Cổ phần Thương mại phát triển Sài Gòn 268 (Sài Gòn 268) từ 100 tỷ đồng đến 120 tỷ đồng.

Công ty Sài Gòn 268 là chủ đầu tư dự án Happy Home tại Cà Mau. Năm 2018, TNA dự kiến sẽ có lợi nhuận được chia từ Sài Gòn 268 tuy nhiên do thủ tục pháp lý không như tiến độ nên năm 2018 chưa có lợi nhuận được chia về TNA mẹ. Đến cuối quý 2/2019, TNA phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Sài Gòn 268. 

Trước đó, vào tháng 7/2019, Hội đồng quản trị của TNA đã thông qua chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của TNA trong Sài Gòn 268 (22,5% vốn điều lệ) với giá chuyển nhượng 244,7 tỷ đồng. Đồng thời sẽ đầu tư mua 4ha đất giáo dục nằm trong dự án của Sài Gòn 268 để xây dựng, phát triển hệ thống giáo dục, dự kiến vốn đầu tư 74,9 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/10/2019, cổ phiếu TNA đóng cửa ở mức giá 14.500 đồng/cổ phiếu.