17:30 28/12/2020

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số

Đào Hưng

Năm 2020, dưới tác động của Covid-19, nhiều nước rơi vào suy thoái nhưng Việt Nam là quốc gia hiếm hoi duy trì tăng trưởng dương với GDP tăng 2,91%; xuất siêu mức cao nhất trong 5 năm...

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 1.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 2.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 3.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 4.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 5.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 6.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 7.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 8.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 9.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 10.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 11.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 12.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 13.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 14.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 15.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 16.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 17.