21:03 03/04/2021

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1

Đào Vũ

Bức tranh kinh tế Việt Nam trong quý 1/2021 có nhiều điểm sáng như GDP tăng cao hơn năm trước, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, xuất khẩu tăng cao

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 1.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 2.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 3.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 4.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 5.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 6.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 7.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 8.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 9.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 10.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 11.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 12.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 13.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 14.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 15.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 16.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2021 - Ảnh 17.