19:10 02/02/2019

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2019 qua các con số

Đào Hưng

Nhìn chung, tình hình kinh tế tháng 1/2019 tiếp tục ổn định, diễn biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 9.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 10.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 11.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 12.