00:05 02/07/2013

Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ đang giảm dần

M.Chung

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2013 tăng 11,9%

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Nếu loại trừ yếu tố giá thì tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng tăng 4,9%, thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm 2012 (6,7%).</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Nếu loại trừ yếu tố giá thì tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng tăng 4,9%, thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm 2012 (6,7%).</span>
Theo số liệu của Bộ Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 1.275.414 tỷ đồng, tăng 11,9%, nhưng thấp hơn mức tăng 19,7% của cùng kỳ năm 2012.

Cụ thể, tại báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng năm 2013, Bộ Công Thương cho biết, nếu loại trừ yếu tố giá thì tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng tăng 4,9% thấp hơn mức tăng 6,7 % của cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, tốc độ tăng tổng mức bán lẻ 6 tháng đầu năm cũng như dự báo 6 tháng cuối năm đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012.

Cũng theo báo cáo của Bộ này, trong các khu vực kinh tế, duy chỉ có khu vực kinh tế Nhà nước tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ giảm so với cùng kỳ, còn lại các khu vực kinh tế khác đều tăng, cụ thể, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có mức tăng trưởng cao nhất, tăng 36,9%, tiếp đó là khu vực kinh tế cá thể và kinh tế tập thể tăng lần lượt là 16,8% và 10,7%.

Đối với ngành kinh tế, tăng cao nhất là ngành dịch vụ tăng gần 15,4%, tiếp đó là ngành khách sạn, nhà hàng (tăng gần 14,5%), ngành thương nghiệp (tăng 11,2%), tăng thấp nhất là ngành du lịch (tăng 2,6%).

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, tiêu dùng chững lại do kinh tế gặp khó khăn, hàng hoá khó tiêu thụ, giá giảm, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ những tháng gần đây đã có cải thiện nhưng mức tăng trưởng chậm, mức tăng 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ giảm 7,8 điểm phần trăm (cùng kỳ năm 2012 tăng 19,7%).

Bộ Công Thương cũng đưa ra dự báo, 6 tháng cuối năm sức mua của thị trường trong nước sẽ tăng trưởng cao hơn 6 tháng đầu năm do cuối năm có nhiều dịp lễ, tết; các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước được triển khai rầm rộ hơn, nhiều chương trình kích cầu khuyến mại, giảm giá được thực hiện...

Theo đó, dự báo tổng mức bản lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội năm 2013 tăng 12,48% so với năm 2012.