18:12 21/01/2017

Tổng bí thư: Bộ đội biên phòng tuyệt đối không được chủ quan

Hà Minh

Trang bị kỹ thuật công nghệ hiện đại, phù hợp, tương xứng, không để thua kém lực lượng bảo vệ biên giới của các nước đối diện

Tổng bí thư trò chuyện với bộ đội biên phòng.
Tổng bí thư trò chuyện với bộ đội biên phòng.

Tuyệt đối không được thoả mãn, chủ quan, mà phải luôn phấn đấu, sáng tạo, đột phá...Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý trong phát biểu nhân dịp đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, ngày 20/1.

Khẳng định sự gắn bó máu thịt của bộ đội biên phòng với nhân dân, Tổng bí thư nói: "đồng bào ở nơi biên giới khi trái gió, trở trời; phụ nữ có thai lúc trở mình, trở dạ,... đều có sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng".

Bộ đội biên phòng đã ra sức giúp dân và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định trên các khu vực biên giới, Tổng bí thư đánh giá.

Về nhiệm vụ 2017, Tổng bí thư lưu ý bốn vấn đề. 

Một là, cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt triển khai các nội dung của hội nghị quân chính toàn quân năm 2017, cụ thể hoá vào đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ công tác của bộ đội biên phòng. 

Chú trọng nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình ngoại biên liên quan đến công tác bảo vệ biên giới . Từ đó chủ động có đối sách, có biện pháp xử lý đúng, không để phức tạp tình hình. Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu theo quy định của Quân đội, giữ ổn định chính trị, giữ môi trường hoà bình để phát triển đất nước.

Hai là, phát huy những thành tích, chiến công đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt chuyên trách của bộ đội biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo. Phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện nghiêm pháp luật về biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới; xây dựng môi trường hoà bình, sự bình yên để nhân dân yên tâm sản xuất, gắn bó với quê hương, với bản làng. 

Tổng bí thư yêu cầu thực hiện tốt phương châm "Vì dân quên mình, vì dân phục vụ". "Các đồng chí phải dựa vào dân, gắn bó với nhân dân, thường xuyên lắng nghe, học hỏi nhân dân, nắm vững địa bàn, nắm vững các phong tục, tập quán và biết tiếng đồng bào dân tộc, biết tiếng nước ngoài, thì mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ. Tuyệt đối không được thoả mãn, chủ quan, mà phải luôn phấn đấu, sáng tạo, đột phá...".

Ba là, tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính; đổi mới tư duy, tác phong, phong cách làm việc, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, tạo điều kiện thông thoáng để Việt Nam hoà nhập, đón các bạn quốc tế đến với Việt Nam, nhưng cũng phải hết sức chủ động, làm tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, không được mất cảnh giác để kẻ xấu lợi dụng xâm nhập vào Việt Nam hoạt động chống phá, không để kẻ xấu mua chuộc, lôi kéo, sa ngã trước những cám dỗ của tiền tài, vật chất.

Theo Tổng bí thư, cần quan tâm chỉ đạo, chăm lo công tác đào tạo cán bộ, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật quân đội, công tác nghiên cứu khoa học biên phòng, tham mưu cho Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ biên giới; đầu tư cho bộ đội biên phòng, nhất là ở các cửa khẩu quốc tế, cảng biển các trang bị kỹ thuật công nghệ hiện đại, phù hợp, tương xứng, không để thua kém lực lượng bảo vệ biên giới của các nước đối diện.

Vấn đề thứ tư được Tổng bí thư lưu ý là tiếp tục ổn định lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cửa khẩu; giữ ổn định để phát triển, phát triển để giữ ổn định. Chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là vùng biên giới, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng chính trị, không chủ quan về an ninh nội bộ, về tiêu cực, nhất là ở các lĩnh vực kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh chống buôn lậu, công tác cán bộ...