15:57 16/02/2017

Tổng bí thư chỉ đạo làm rõ thông tin tài sản Thứ trưởng Công Thương

Nguyên Vũ

Ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư về nội dung các bài báo liên quan đến bà Hồ Thị Kim Thoa

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là nhân vật được dư luận chú ý trong  nhiều bài báo gần đây.
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là nhân vật được dư luận chú ý trong  nhiều bài báo gần đây.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về nội dung các bài báo liên quan đến bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương trong thời gian gần đây.

Thông báo nêu rõ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban cán sự đảng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ khẩn trương kiểm tra, thanh tra, xem xét, kết luận những nội dung mà các bài báo đã nêu và những vấn đề khác có liên quan và sớm báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

Yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật có liên quan để sớm sửa đổi hoặc kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống thất thoát tài sản của Nhà nước, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 

Như VnEonomy đã thông tin, sau khi báo chí nêu vấn đề về tài sản của gia đình Thứ trưởng Thoa, Bộ Công Thương cũng đã có thông tin về tài sản gia đình Thứ trưởng tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Theo đó, bà Hồ Thị Kim Thoa đang nắm giữ 1,6 triệu cổ phiếu DQC, tương ứng 91,1 tỷ đồng.