10:37 20/07/2016

Tổng bí thư đề nghị Quốc hội bầu người xứng đáng

Nguyễn Lê

“Yêu cầu thực tế đang đặt ra với các đại biểu Quốc hội những nhiệm vụ rất nặng nề”

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá 14.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá 14.
Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá 14, sáng 20/7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kiến nghị nhiều nội dung với Quốc hội.

Lãnh đạo mạnh mẽ

Theo Tổng bí thư, những kết quả Quốc hội khóa 13 đã đạt được là tiền đề và bài học kinh nghiệm cho Quốc hội khóa 14 thực hiện tốt trọng trách của mình.

Ông kiến nghị Quốc hội khóa 14 tập trung xây dựng pháp luật, cụ thể hóa Hiến pháp và đường lối, chủ trương của Đảng, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác giám sát của Quốc hội, nghiên cứu bổ sung, từng bước hoàn thiện pháp luật về giám sát, không giám sát dàn trải, tập trung vào những vấn đề dư luận bức xúc, cử tri quan tâm; tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn…

Ông cũng đề nghị Quốc hội đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những vấn đề liên quan đến kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhân sự…

Về nội dung trọng tâm của kỳ họp, quyết định tổ chức bộ máy nhân sự của đất nước, Tổng bí thư đề nghị, trên cơ sở thực hiện công tác cán bộ Đại hội Đảng 12 đã đề ra, căn cứ tiêu chuẩn chung đối với cán bộ…, Quốc hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu người xứng đáng, để tạo được bộ máy lãnh đạo mạnh mẽ, để đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước.

Với cá nhân đại biểu Quốc hội - người chịu trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, Tổng bí thư nhấn mạnh, cần thực hiện tốt chương trình hành động, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe cử tri, chịu sự giám sát của cử tri…

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, lãng phí…

“Yêu cầu thực tế đang đặt ra với các đại biểu Quốc hội những nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi Quốc hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động”, Tổng bí thư nói.

Chia sẻ khó khăn

Trước đó, trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, 494 đại biểu Quốc hội vừa được bầu sẽ là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để Quốc hội khóa 14 hoàn thành tốt các trọng trách được nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đặt ra cho Quốc hội, các đại biểu Quốc hội những nhiệm vụ nặng nề nhưng cao cả.

Bên cạnh những thuận lợi từ những chuyển biến tích cực của kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, an toàn xã hội, thì diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của nhân dân.

Tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường còn khá nghiêm trọng.

“Đặc biệt, sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Quốc hội chia sẻ khó khăn với đồng bào cả nước, và yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, để giải quyết có hiệu quả, nhanh chóng những vấn đề liên quan đến sản xuất và đời sống của nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội phát biểu.