17:29 10/01/2019

Tổng bí thư: Không để tiêu cực, tệ nạn bên ngoài thẩm thấu vào quân đội

Hà Minh

"Một số vụ án đã được đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật, được dư luận đồng tình"

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trong phát biểu tại hội nghị quân chính toàn quân.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trong phát biểu tại hội nghị quân chính toàn quân.

"Vừa qua, các đồng chí đã chủ động xử lý kiên quyết đối với một số tổ chức, cá nhân có sai phạm, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, tài sản của quân đội. Một số vụ án đã được đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật, được dư luận đồng tình", Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương nêu trong phát biểu tại hội nghị quân chính toàn quân ngày 10/1.

"Đây là việc làm cần thiết để quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, không vì một vài vụ việc cụ thể mà làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá", ông nhấn mạnh. 

Đã có nhiều tiến bộ

Nhấn mạnh một số điểm nổi bật trong kết quả của toàn quân 2018, Tổng bí thư đánh giá, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, đối sách đúng đắn, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. 

Chủ động tham mưu và triển khai kế hoạch tổng thể bảo vệ hoạt động dầu khí và kinh tế biển, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, quan hệ hữu nghị với các nước, tạo môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Theo Tổng bí thư, quân đội đã có nhiều tiến bộ trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

Về hạn chế, khuyết điểm, Tổng bí thư chỉ rõ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý nội bộ ở một số đơn vị cơ sở chưa tốt. 

Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để ngăn chặn, phòng ngừa ở một số nơi chưa sâu, tình trạng đơn thư, tố cáo vượt cấp còn xảy ra. 

Công tác quản lý, đánh giá cán bộ có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, còn để cán bộ vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, nói thẳng, nói thật, Tổng bí thư đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để kịp thời khắc phục trong thời gian tới.

Nhấn mạnh ý nghĩa rất quan trọng của năm 2019 trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Tổng bí thư cũng lưu ý rằng các thế lực thù địch sẽ tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố dễ gây mất ổn định. 

Vì vậy, quân đội cần nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nêu một số việc cần đặc biệt chú trọng, Tổng bí thư yêu cầu tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; không để suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Về điều chỉnh tổ chức của quân đội theo kết luận số 16 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá 12 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Tổng bí thư nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn, hệ trọng và cũng rất nhạy cảm, khi thực hiện sẽ tác động rất lớn đến toàn bộ hoạt động của các tổ chức và trạng thái tâm lý, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn quân, gắn liền với sức mạnh chiến đấu của quân đội

"Trước mắt, tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan chiến lược, chiến dịch, hệ thống nhà trường, cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp kinh tế thuần tuý về dịch vụ, thương mại. Việc điều chỉnh tổ chức phải làm cho quân đội thực sự tinh, gọn, nâng cao được sức mạnh chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài", Tổng bí thư chỉ đạo.

Công việc mà theo Tổng bí thư cũng cần đặc biệt chú trọng là đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có môi trường văn hoá lành mạnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, không để tiêu cực, tệ nạn từ bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu, tác động vào nội bộ Quân đội.

"Cần suy nghĩ để xây dựng được hình ảnh "bộ đội cụ Hồ" thời kỳ mới, với những nét đặc trưng tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá, tính tổ chức, kỷ luật, sức khoẻ, tri thức khoa học và trình độ quân sự. Coi đây là giải pháp nền tảng để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", Tổng bí thư phát biểu.