14:27 28/12/2017

Tổng bí thư: "Tuyệt nhiên không chủ quan, say sưa với thành tích"

Nguyên Hà

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ sáng 28/12

Lần đầu tiên Tổng bí thư cùng Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội tham dự hội nghị của Chính phủ.
Lần đầu tiên Tổng bí thư cùng Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội tham dự hội nghị của Chính phủ.

"Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã và sẽ được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu".

Phát biểu trên được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ, sáng 28/12.

Đây cũng là lần đầu tiên Tổng bí thư tham dự và phát biểu chỉ đạo tại một hội nghị của Chính phủ. Do đó, ngay trước khi phát biểu ông đã nói rằng: "Từ thủa bé đến giờ đây là lần đầu tiên được dự họp Chính phủ nên từ hôm qua đến giờ khá hồi hộp".

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư đã khái quát lại năm 2017, trong đó đã thể hiện sự vui mừng với những kết quả đạt được trong bối cảnh đất nước vẫn có nhiều khó khăn, thách thức.

Trong đó, đáng kể nhất là lần đầu tiên hoàn thành 13 chỉ tiêu đề ra; Tăng trưởng cao so với nhiều nước trong khu vực và thế giới; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm….

Lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng an ninh cũng gặt hái được nhiều thành công trong 2017.

"Không phải ngẫu nhiên mà cho chúng ta một không khí phấn khởi, vui tươi…đang lan rộng trên khắp cả nước", Tổng bí thư nói.

Theo Tổng bí thư, thành quả đó đến từ hai nguyên nhân chính: được kế thừa những thành tựu của nhiều năm trước. Trung ương ra nhiều nghị quyết, quyết định đúng đắn, phù hợp và kịp thời.

Cùng với đó là nhờ có sự đoàn kết, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân. Có nhiều đổi mới của hệ thống chính trị, các cơ quan…

Bên cạnh đó, Tổng bí thư cũng chỉ ra khá nhiều tồn tại, bất cập chưa được khắc phục trong năm qua.

Đề cập đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tổng bí thư nói: "Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm nhiều lần, làm quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ".

Đồng tình với các chỉ tiêu kinh tế xã hội Chính phủ đưa ra tại dự thảo Nghị quyết cho năm 2018, Tổng bí thư lưu ý, thời gian tới, cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội, thách thức mới mà Việt Nam cần nắm bắt.

Ông nêu rõ, cần nhận thức mô hình tăng trưởng là ngày càng dựa vào tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

"Không vì sức ép tăng trưởng mà coi nhẹ, không quan tâm chỉ đạo tới các vấn đề mang tính lâu dài, bền vững", Tổng bí thư nói.

Ngoài ra, ông cũng đề cập đến việc cần khẩn trương xem xét đề án cải cách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội, hoàn thiện chính sách với người có công, đảm bảo an sinh xã hội; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tổng bí thư nhấn mạnh đến việc tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tổng bí thư cũng yêu cầu kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn.

Theo Tổng bí thư, thực hiện tốt những việc nêu trên sẽ không hề làm chùn sự chỉ đạo hay làm chậm lại sự phát triển, mà ngược lại, sẽ giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới.

Tổng bí thư cũng lưu ý việc tuyệt nhiên không chủ quan, thoả mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi. Bởi vì đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.