17:56 05/02/2018

Tổng cục Đường bộ thanh lý ôtô giá từ hơn 6 triệu đồng một chiếc

KIỀU LINH

Tổng cục Đường bộ thanh lý hai xe ôtô với tổng số tiền khởi điểm hơn 12 triệu đồng

Tổng cục Đường bộ thanh lý ôtô giá 6 triệu đồng một chiếc.
Tổng cục Đường bộ thanh lý ôtô giá 6 triệu đồng một chiếc.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý xe ôtô UMECT 15 chỗ biển kiểm soát 31A-0820 và xe ôtô Míthubishi 7 chỗ biển kiểm soát 31A - 2936.

Xe ôtô UMECT 15 chỗ sản xuất tại Việt Nam, sử dụng từ năm 1995, ngoại quan xấu, không thể cải tạo được, nội thất và nhiều bộ phận xe không còn nguyên vẹn. 

Xe ôtô Míthubishi 7 chỗ sản xuất tại Nhật Bản, sử dụng từ năm 1993, chủ xe là Bộ Giao thông Vận tải. Tổng mức giá khởi điểm 2 xe là 12,5 triệu đồng.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: Cơ sở vật chất trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại thành phố Hà Nội, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiểu 3 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật

Hiện, vẫn chưa có kết quả đấu giá tài sản từ phía cơ quan này.

Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng thanh lý 50 ôtô, số tiền thu về theo báo cáo là 5,8 tỷ đồng, giá bán bình quân 116 triệu đồng một chiếc. Trong danh mục cũng có nhiều xe rất rẻ, có xe chỉ từ 16 triệu đồng.