16:04 13/03/2014

Tổng giám đốc Vinalines chuyển sang làm chống lụt bão

Song Hà

Ông Việt sẽ nhận công tác tại Ban Phòng chống lụt bão của Bộ Giao thông Vận tải, giữ chức Phó ban, mang hàm Vụ trưởng

Ông Nguyễn Cảnh Việt.<br>
Ông Nguyễn Cảnh Việt.<br>
Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) Nguyễn Cảnh Việt vừa được Bộ Giao thông Vận tải điều chuyển về nhận nhiệm vụ mới tại Bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Cảnh Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) được điều động về công tác tại Ban Phòng chống lụt bão của Bộ Giao thông Vận tải, giữ chức Phó ban, mang hàm Vụ trưởng.

Cùng với việc điều chuyển ông Việt, Bộ Giao thông Vận tải cũng đang gấp rút hoàn tất các thủ tục theo quy trình để bổ nhiệm ông Lê Anh Sơn, Phó tổng giám đốc Vinalines vào Hội đồng thành viên, đồng thời thay thế ông Nguyễn Cảnh Việt giữ chức Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Cảnh Việt được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Vinalines từ tháng 7/2011, thay cho ông Mai Văn Phúc bị kỷ luật, bắt giam vì có sai phạm trong quản lý, điều hành.

Vào đầu năm 2013, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã có cuộc họp bàn và xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Cảnh Việt vì đã có vi phạm, khuyết điểm trong điều hành, quản lý, chưa kiểm tra, giám sát và thực hiện đúng quy định của Chính phủ và Tổng công ty.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Cảnh Việt có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, nên chỉ cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, điều hành.

Sau những sai phạm về quản lý, sử dụng vốn tại Vinalines trong thời gian qua, mới đây, trong điều lệ hoạt động của Vinalines do Chính phủ ban hành đã quy định rõ, ngoài trách nhiệm chính của chủ sở hữu là Chính phủ, có đến 5 bộ chuyên ngành khác phải tham gia trực tiếp giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Vinalines, là các bộ Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ.

Được biết, kết quả sản xuất, kinh doanh của Vinalines trong năm 2013 bị thua lỗ.