07:34 08/04/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/4

Đào Hưng

Tuần vừa qua là tuần bùng nổ của nhóm cổ phiếu có mức vốn hóa nhỏ, đặc biệt, mã VHG của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam đã có phiên tăng trần thứ 14 liên tiếp và tiếp tục dẫn đầu trong top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/4 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/4 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/4 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/4 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/4 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/4 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/4 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/4 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/4 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/4 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/4 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/4 - Ảnh 12.