10:39 07/07/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/7

Đào Vũ

Tuần vừa qua, mã SJF tăng 39,1%; KSK tăng 50%; SCC tăng 100% đã lần lượt dẫn đầu nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE, HNX và UpCom

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/7 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/7 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/7 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/7 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/7 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/7 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/7 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/7 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/7 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/7 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/7 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 1-5/7 - Ảnh 12.