18:02 17/02/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2

Đào Hưng

Tuần sau kỳ nghỉ Tết, cổ phiếu ngành thép đã gây ấn tượng với các nhà đầu tư khi NKG, HSG, HPG cùng nhau tăng tốc và nằm trong top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/2 - Ảnh 12.