15:28 20/07/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 15-19/7

Đào Vũ

Tuần vừa qua, thương vụ PAN chào mua công khai hơn 7,7 triệu cổ phiếu BBC với giá 68.500 đồng/cổ phiếu đã kéo cả 2 mã này vào nhóm tăng tốt nhất sàn HOSE

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 15-19/7 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 15-19/7 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 15-19/7 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 15-19/7 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 15-19/7 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 15-19/7 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 15-19/7 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 15-19/7 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 15-19/7 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 15-19/7 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 15-19/7 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 15-19/7 - Ảnh 12.