12:38 29/01/2021

Top 50 nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới, Việt Nam xếp thứ 42

Ngọc Trang

Việt Nam bắt đầu được đưa vào xếp hạng nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới GII từ năm 2007 và tăng hạng nhanh vài năm trở lại đây

Trong danh sách 50 nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới GII, Việt Nam, cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Phillipines, có tốc độ tăng thứ hạng nhanh nhất. 

GII (Chỉ số Sáng tạo Toàn cầu) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thuộc Liên hiệp quốc, trường Đại học Cornell và trường Kinh doanh Insead phối hợp thực hiện, khảo sát 131 nền kinh tế chiếm 94% dân số thế giới và 97% GDP toàn cầu. Chỉ số này được tính dựa trên các hạng mục chính gồm Thể chế, Nguồn nhân lực và nghiên cứu, Cơ sở hạ tầng, Sự nhạy bén của thị trường, Sự nhạy bén trong kinh doanh, Sản phẩm tri thức và công nghệ, Sản phẩm sáng tạo...

Top 50 nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới, Việt Nam xếp thứ 42 - Ảnh 1.