17:11 24/05/2019

TPBank chính thức đạt chuẩn quốc tế Basel 2 trước thời hạn

Đào Vũ

Đạt chuẩn Basel 2 sẽ giúp TPBank có nhiều thuận lợi hơn trong việc triển khai các mô hình kinh doanh mới, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng

TPBank đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về quản trị rủi ro, sớm đạt chuẩn quốc tế Basel II so với các ngân hàng trong hệ thống.
TPBank đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về quản trị rủi ro, sớm đạt chuẩn quốc tế Basel II so với các ngân hàng trong hệ thống.

Sau quá trình nỗ lực triển khai và áp dụng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trao quyết đình áp dụng Thông tư 41 quy định lỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (phương pháp tiêu chuẩn của Basel 2) kể từ 1/5/2019.

Hiệp ước Basel 2 là chuẩn mực quốc tế mà hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam đang hướng đến thí điểm từng bước áp dụng, nhằm củng cố an toàn và hiệu quả hoạt động.

Bốn năm trước, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ định 10 ngân hàng thương mại đầu tiên để lên kế hoạch thí điểm thực hiện. Tuy nhiên, trước khó khăn trong việc tăng thêm vốn tự có cũng như nhiều vấn đề khác nên thời hạn áp dụng Basel 2 cho nhóm thí điểm đã phải điều chỉnh, lùi về năm 2020.

Đến nay mới chỉ 4 trong số 10 ngân hàng nêu trên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được Ngân hàng Nhà nước công bố đáp ứng chuẩn Basel 2. 

Cùng với TPBank, một nhà băng khác không nằm trong diện thí điểm đạt được Basel 2 là Ngân hàng Phương Đông (OCB).

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank, cho biết nhà băng đã ráo riết thực hiện những bước cuối cùng để áp dụng các chuẩn mực Basel 2 một cách toàn diện và đầy đủ.

Cụ thể, trong những năm gần đây, TPBank đã chủ động nghiên cứu, thực thi Basel 2, tham gia tích cực các nội dung của Ngân hàng nhà nước và cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng triển khai cho các ngân hàng thực thi Basel 2 như tính toán tác động định lượng, thực hiện báo cáo định kỳ triển khai Basel 2, tham gia tích cực các chương trình đào tạo do Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp tổ chức trong suốt 3 năm.

Ngoài ra, trước khi Ngân hàng Nhà nước đưa ra lộ trình áp dụng Basel 2, TPBank cũng đã sớm xây dựng cơ chế quản trị rủi ro chặt chẽ nhằm đảm bảo các hoạt động của ngân hàng an toàn, minh bạch, ổn định. Những kinh nghiệm trong việc xây dựng cơ chế quản trị rủi ro nội bộ đã giúp ngân hàng sớm đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật của việc tính toán hệ số an toàn vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Vì vậy, rất nhanh chóng, TPBank là ngân hàng thứ 5 sớm chính thức đạt chuẩn quốc tế Basel 2. "Việc này cho thấy những nỗ lực đáng nể của ngân hàng non trẻ này trên chặng đường phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững", đại diện ngân hàng nhấn mạnh.