13:05 20/07/2019

Trang trại thủy canh kết hợp robot của startup Mỹ

Tuấn Dũng

Trang trại này sử dụng lượng nước ít hơn 90% so với trang trại truyền thống

Kết hợp hình thức thủy canh và robot, startup Iron Ox, có trụ sở tại bang California (Mỹ), muốn tạo ra mô hình canh tác bền vững, đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong bối cảnh dân số thế giới được dự báo sẽ đạt 10 tỷ người vào năm 2050. Trang trại này sử dụng lượng nước ít hơn 90% so với các trang trại truyền thống.

Video: Tech Insider.