11:21 27/09/2018

Triển khai cơ chế một cửa với thủ tục tàu biển xuất, nhập cảnh từ 5/10

Duyên Duyên

Toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu sẽ phải thực hiện khai báo các thủ tục liên quan đến tàu thuyền xuất nhập cảnh tại Cảng Tp.HCM thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Khi khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện thủ tục hành chính, doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số.
Khi khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện thủ tục hành chính, doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số.

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 5/10/2018 sẽ tiến hành mở rộng triển khai cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh tại các Cảng thủy nội Long Bình (Phường Long Bình, quận 9, Tp.HCM).

Theo đó, toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, giao nhận sẽ thực hiện khai báo các thủ tục liên quan đến tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh tại Cảng thủy nội địa Long Bình bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (emanifest) thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Khi khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện thủ tục hành chính nêu trên, doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số.

Để đáp ứng việc triển khai, các hãng tàu, đại lý hãng tàu phải đăng ký/cập nhật tài khoản, chuẩn bị chữ ký số để khai báo thông tin đến Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, gồm Cảng vụ đường thủy, Bộ đội biên phòng, kiểm dịch y tế thuộc Bộ Y tế, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Trong thời gian đầu triển khai từ 5/10/2018 đến 15/10/2018, các cơ quan bố trí cán bộ trực để làm thủ tục theo quy trình hiện hành phòng khi hệ thống gặp sự cố phát sinh.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan Tp.HCM thông báo cho các đơn vị hải quan liên quan do Cục phụ trách về kế hoạch triển khai nêu trên thực hiện tiếp nhận thông tin khai báo thủ tục cho tàu thuyền qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng để thực hiện Cơ chế một một cửa quốc gia. Rà soát yêu cầu cấp tài khoản và chủ động cấp tài khoản sử dụng Hệ thống E-Manifest cho các cán bộ hải quan.

Trước đó, thủ tục tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh đã được triển khai tại cảng thủy nội địa khu vực Long An từ ngày 25/7/2018. Theo số liệu ban đầu, sau hơn 1 tháng đưa vào sử dụng, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 40 hồ sơ cho tàu biển Việt Nam và nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng thủy nội địa.