11:47 23/10/2018

Trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng của ông Trương Minh Tuấn

Hà Vũ

Ông Trương Minh Tuấn được kết luận là có những vi phạm nghiêm trọng trong thời gian giữ cương vị Thứ trưởng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Trương Minh Tuấn.
Ông Trương Minh Tuấn.

Sáng 23/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Phần này Quốc hội họp riêng.

Ông Trương Minh Tuấn, theo kết luận của Bộ Chính trị là có những vi phạm nghiêm trọng trong thời gian giữ cương vị Thứ trưởng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 16/7, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng và Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngay sau khi nghe tờ trình, Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận nói trên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (nếu có).

Sau đó Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Tuấn.

Nghe công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn xong Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.