09:36 21/12/2017

Trực tiếp: Nhìn lại 25 năm quan hệ kinh tế Việt-Hàn

VnEconomy

Hoạt động mở đầu cho Diễn đàn Kinh tế Việt - Hàn, sẽ được Thời báo Kinh tế Việt Nam khởi động trong năm 2018

"Nhìn lại 25 năm quan hệ kinh tế Việt-Hàn và triển vọng trong tương lai" là chủ đề một hội thảo truyền thông do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức tại Hà Nội sáng 21/12, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ̣ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Đây là hoạt động mở đầu cho Diễn đàn Kinh tế Việt - Hàn, sẽ được Thời báo Kinh tế Việt Nam khởi động trong năm 2018, với mục tiêu hội tụ ̣và tâp̣ trung thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư; tăng cường kết nối và thúc đẩy xúc tiến thương maị giữa hai thi ̣trường.

Diễn đàn sẽ là kênh thông tin chia sẻ và phản hồi giữa đại diêṇ các cơ quan quản lý, cơ quan xúc tiến thương mại hai nước, các hiệp̣ hôị doanh nghiêp̣ và ngành hàng; các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp̣ hai nước.

Cùng với hội thảo truyền thông, Thời báo Kinh tế Viêṭ Nam sẽ phát hành số báo chuyên đề đăc̣ biệt về thành tưụ kinh tế Việt - Hàn vào ngày 22/12/2017, đúng ngày kỷ niêṃ 25 năm thiết lâp̣ quan hê ̣ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2017).