17:52 03/08/2016

Trung Quốc chạy thử “siêu xe bus” chống tắc đường

Thăng Điệp

Chiếc xe bus độc đáo có tên Transit Elevated Bus (TEB) bắt đầu chạy thử nghiệm ở Trung Quốc