01:07 18/01/2010

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về dự trữ ngoại tệ

Tú Hoàng

Bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, năm 2009, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã tăng 24%, lên tới 2,4 nghìn tỷ USD

Bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong năm qua, dự trữ  ngoại tệ của Trung Quốc đã tăng 24%, lên tới 2,4 nghìn tỷ USD.

Ngày 15/1, Tân Hoa Xã  dẫn nguồn Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết trong năm 2009, dự trữ ngoại tệ của nước này tăng thêm 453 tỷ USD, cao hơn cả năm trước đó. Chỉ riêng trong tháng 12, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã được bổ sung 10,4 tỷ USD.

Trong năm 2009, thặng dư  thương mại của Trung Quốc là 196 tỷ USD và nước này đã vượt Đức để trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Hiện, Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về mức dự trữ ngoại tệ.