19:21 25/04/2018

Trung Quốc đang “bành trướng” ở châu Âu như thế nào?

Hoài Thu

Từ năm 2008 tới 2018, Trung Quốc đã đầu tư ít nhất 318 tỷ USD thông qua hơn 1.000 thương vụ tại châu Âu

Video: Bloomberg.