08:56 27/06/2007

Trung Quốc đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biên

Nguyễn Hạnh

Chính phủ Trung Quốc vừa công bố chương trình đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại các vùng biên giới xa xôi

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc thiết lập một hệ thống trợ cấp trên diện rộng để thu hẹp sự chênh lệch thu nhập giữa các thành phố và nông thôn.
Đây là lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc thiết lập một hệ thống trợ cấp trên diện rộng để thu hẹp sự chênh lệch thu nhập giữa các thành phố và nông thôn.
Chính phủ Trung Quốc vừa công bố chương trình đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại các vùng biên giới xa xôi đang nằm dưới tình trạng kém phát triển so với mặt bằng chung cả nước.

Mục tiêu của chương trình là nâng cao mức sống và kinh tế xã hội nói chung của các vùng này lên ngang bằng với các vùng miền khác của cả nước cũng như khơi dậy các tiềm năng sẵn có tại khu vực.

Kế hoạch này sẽ duy trì từ nay tới năm 2010, và thực hiện chủ yếu bằng cách đẩy mạnh đầu tư, đặc biệt là đầu tư mới các công trình hạ tầng cơ sở, phúc lợi xã hội... Khuyến khích các tổ chức tài chính và các ngân hàng có nhiều ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân làm ăn và đầu tư vào các vùng này.

Trước đó, Chính phủ Trung Quốc cũng đã thông báo bắt đầu từ năm 2007, Chính phủ sẽ trợ cấp cho tất cả cư dân nghèo ở những vùng nông thôn nghèo. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc thiết lập một hệ thống trợ cấp trên diện rộng để thu hẹp sự chênh lệch thu nhập giữa các thành phố và nông thôn.