08:14 28/12/2007

Trung Quốc lần đầu công bố Sách Trắng về năng lượng

N.Hạnh

Theo Xinhua, Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố "Sách Trắng về tình hình và chính sách năng lượng"

Theo Xinhua, Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố "Sách Trắng về tình hình và chính sách năng lượng", trong đó nhấn mạnh Trung Quốc chủ trương dựa vào ở nguồn năng lượng trong nước, chú trọng hợp lý hoá cơ cấu năng lượng để đảm bảo nhu cầu năng lượng cho sự phát triển kinh tế-xã hội.

Sách trắng khẳng định, Trung Quốc sẽ phát triển năng lượng theo hướng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trung Quốc cam kết sẽ nỗ lực giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, chống lại sự phá huỷ môi sinh và ô nhiễm môi trường, giảm khói ôtô và xe máy, kêu gọi tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội, và đặc biệt là ưu tiên hàng đầu việc phát triển các năng lượng tái sinh.

Đến nay, Trung Quốc đã trở thành nước sản xuất năng lượng lớn thứ hai thế giới, có cơ sở sản xuất, cung cấp năng lượng lớn.