08:44 31/05/2007

Trung Quốc sẽ thu hồi thực phẩm không an toàn

Thu Trà

Chính phủ Trung Quốc chuẩn bị áp dụng chế độ thu hồi các loại thực phẩm không an toàn

Tất cả các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài đều sẽ phải tuân thủ chế độ này.
Tất cả các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài đều sẽ phải tuân thủ chế độ này.
Chính phủ Trung Quốc chuẩn bị áp dụng chế độ thu hồi các loại thực phẩm không an toàn trong bối cảnh hàng xuất khẩu của Trung Quốc đang gây lo ngại trong dư luận thế giới trong những tuần gần đây do bị phát hiện có chứa các chất gây nguy hiểm cho người tiêu dùng.

Chế độ thu hồi này sẽ là một phần trong qui định mới của Tổng cục giám sát, kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Cục trưởng Cục sản xuất và giám sát thực phẩm Trung Quốc cho biết, tất cả các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài đều sẽ phải tuân thủ chế độ này.

Chế độ thu hồi mới sẽ tập trung vào những loại thực phẩm có khả năng gây nguy hại đến sức khoẻ và không được cấp phép và cả những sản phẩm đã được cấp phép và đang lưu hành hợp pháp tại nước này.