10:59 13/11/2007

Trung Quốc tái cơ cấu ngành than

Hoài Hương

Trung Quốc có kế hoạch thành lập 6-8 tập đoàn than lớn, có khả năng sản xuất khoảng 100 triệu tấn mỗi tập đoàn vào năm 2010

Theo Xinhua ngày 12/11, Trung Quốc có kế hoạch thành lập 6-8 tập đoàn than lớn, có khả năng sản xuất khoảng 100 triệu tấn mỗi tập đoàn vào năm 2010.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Than Quốc gia Trung Quốc, Phu Hongjiu cho biết, các công ty than Trung Quốc cần tập hợp lại để sử dụng tốt hơn nguồn tài nguyên, do sản lượng than trung bình vẫn ở mức thấp.

Để hợp lý hóa sản xuất trong ngành than, Trung Quốc cũng sẽ xây dựng thêm 8-10 tập đoàn than, mà mỗi tập đoàn có khả năng sản xuất 50 triệu tấn than vào năm 2010. Các tập đoàn than khổng lồ này sẽ đóng góp hơn 50% vào tổng sản lượng than 2,6 tỷ tấn của Trung Quốc đến năm 2010.

Động thái cải tổ ngành than xuất hiện vào lúc Trung Quốc thực hiện chiến dịch quốc gia đóng cửa các mỏ than nhỏ, đóng góp 1/3 tổ sản lượng than cả nước, nhưng cũng là nguyên nhân gây ra 1/3 số vụ tai nạn hầm mỏ.

Năm 2006, Trung Quốc khai thác được 2,4 tỷ tấn than, nhưng sản lượng của 80.000 mỏ than chỉ cho sản lượng trung bình 30.000 tấn than/mỏ. Shenhua Group là công ty than đầu tiên của Trung Quốc có sản lượng khai thác 203 triệu tấn than/ năm.