08:35 13/09/2007

Trung Quốc tăng vốn cho Công ty Đầu tư ngoại hối Quốc gia

Thu Trà

Trung Quốc sẽ phát hành 200 tỷ Nhân dân tệ công trái (26,7 tỷ USD) để tăng thêm nguồn vốn hoạt động cho Công ty Đầu tư ngoại hối Quốc gia

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, khoản công trái mới này sẽ giúp giảm bớt sức ép về nguồn tiền mặt lưu thông hiện nay, ngăn chặn nền kinh tế phát triển quá nóng.
Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, khoản công trái mới này sẽ giúp giảm bớt sức ép về nguồn tiền mặt lưu thông hiện nay, ngăn chặn nền kinh tế phát triển quá nóng.
Theo Xinhua ngày 12/9, Bộ Tài chính Trung Quốc cho hay, nước này sẽ phát hành 200 tỷ Nhân dân tệ công trái (26,7 tỷ USD).

Đợt phát hành này là để tăng thêm nguồn vốn hoạt động cho Công ty Đầu tư ngoại hối Quốc gia vừa mới thành lập.

Kỳ hạn của công trái là 10 năm, bán đại trà theo hai đợt. Đợt một gồm 100 tỷ Nhân dân tệ sẽ bán vào cuối tháng này và đợt hai sẽ bán vào quý IV của năm nay.

Đây là đợt công trái thứ hai trong tổng số 1.550 tỷ Nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt mà Quốc hội Trung Quốc đã thông qua hồi tháng 6 vừa rồi để mua khoảng 200 tỷ USD dự trữ ngoại hối làm vốn kinh doanh cho Công ty đầu tư ngoại hối quốc gia.

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, khoản công trái mới này sẽ giúp giảm bớt sức ép về nguồn tiền mặt lưu thông hiện nay, ngăn chặn nền kinh tế phát triển quá nóng, góp phần thực hiện các chính sách kiểm soát vĩ mô.