08:13 14/05/2008

Trung Quốc thành lập cơ quan về tranh chấp thương mại

Nguyên Hạnh

Trung Quốc vừa thành lập một trung tâm nghiên cứu về cơ chế giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

Theo Xinhua ngày 13/5, Trung Quốc vừa thành lập một trung tâm nghiên cứu về cơ chế giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Đây là trung tâm đầu tiên thuộc loại này của Trung Quốc, được đặt tại Thượng Hải và có tên gọi tắt là CWTODSMC. Ông Gong Baihua, Phó giám đốc trung tâm này cho biết, CWTODSMC sẽ đưa ra các đề xuất và giải pháp đối với các tranh chấp thương mại của chính phủ và doanh nghiệp.

Viện Ngoại thương Thượng Hải và một tổ chức phi chính phủ mang tên Trung tâm tư vấn các vấn đề liên quan tới WTO là các đơn vị đồng sáng lập của CWTODSMC.

Bà Zhang Yuejiao, một trong 5 cố vấn của CWTODSMC khẳng định, trung tâm này sẽ giúp Chính phủ Trung Quốc và các doanh nghiệp trong nước hiểu biết đầy đủ về các quy định của WTO và học cách giải quyết các tranh chấp thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp.