09:31 11/12/2007

Trung Quốc tiếp tục nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc

N.Hạnh

Theo Xinhua, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại thêm 1%

Theo Xinhua, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại thêm 1%.

Đây là lần tăng thứ 10 trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2003, nhằm giảm nhiệt kinh tế và lạm phát cao. Trong những lần trước đây, chỉ tăng thêm 0,5%. Như vậy, từ sau ngày 25/12, các ngân hàng Trung Quốc phải đạt tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 14,5%, cũng là mức cao nhất trong 10 năm qua.

Thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, quyết định trên nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ, đẩy mạnh quản lý tiền mặt trong hệ thống ngân hàng và kiểm soát tình trạng cho vay cơ bản đang có xu hướng tăng mạnh. Ước tính, việc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 1% sẽ cho phép giảm 400 tỷ Nhân dân tệ lưu thông trên thị trường.

Theo đánh giá của giới phân tích, quyết định trên được đưa ra vào cuối năm, thời điểm quan trọng nhằm hạn chế sự bùng nổ trên thị trường tín dụng thường xảy ra vào đầu năm mới.