14:09 08/07/2019

Trung Quốc xây đường hầm vượt biển dài nhất thế giới

Ngọc Trang

Đoạn đường hầm có chiều dài 6,8km là đường hầm dạng ống dìm dài nhất thế giới

Tuyến đường hầm nối thành phố Trung Sơn - Thâm Quyến đang được xây dựng tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bao gồm đường hầm và cầu. Đoạn đường hầm có chiều dài 6,8km được cho là đường hầm dạng ống dìm dài nhất thế giới. Khi hoàn thành vào năm 2024, tuyến đường này dự kiến giúp giảm thời gian di chuyển giữa hai thành phố từ 2 giờ xuống còn 30 phút.

Video: Xinhua.