17:56 16/05/2019

Trung ương thảo luận chiến lược phát triển 10 năm tới

Mỹ An

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 đã khai mạc sáng ngày 16/5 tại Thủ đô Hà Nội do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì

Toàn cảnh hội nghị Trung ương 10.
Toàn cảnh hội nghị Trung ương 10.

Theo thông cáo báo chí phát đi từ Văn phòng Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 đã khai mạc sáng ngày 16/5 tại Thủ đô Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Đầu giờ sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên khai mạc tại Hội trường. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chương trình hội nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận: đề cương báo cáo chính trị; đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

 Buổi chiều Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục thảo luận tại tổ về các nội dung trên.