16:26 09/10/2019

Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 2019

Hà Minh

Trong ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 11, tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách năm nay đã được đặt lên bàn nghị sự

Hội nghị Trung ương 11 đã làm việc được ba ngày.
Hội nghị Trung ương 11 đã làm việc được ba ngày.

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 11, tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách năm nay đã được đặt lên bàn nghị sự.

Cụ thể, buổi sáng 9/10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Những báo cáo nói trên đã được Trung ương thảo luận tại tổ trong chiều ngày làm việc thứ hai (8/10).

Chiều 9/10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.

Theo đánh giá của Chính phủ tại phiên họp tháng 9 vừa qua, dự kiến năm 2019 sẽ hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong báo cáo ngày 3/10 gửi đến Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đã dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020.

Các chỉ tiêu kinh tế: GDP tăng khoảng 6,8% so với năm 2019. CPI bình quân tăng dưới 4% so với bình quân năm 2019. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7% so với năm 2019.  Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội chiếm khoảng 33-34% GDP.

Theo báo cáo này, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 dự kiến đạt 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 3,8% so với năm 2019. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước dự kiến đạt 1.747,1 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 4,8%; bội chi ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 238,4 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 3,44% GDP.