07:54 07/11/2012

Truy thu hàng trăm tỷ đồng nợ thuế từ các “ông lớn”

Nguyễn Lê

Bộ Tài chính "đã kiểm tra và đôn đốc nợ thuế tại 88 tập đoàn, tổng công ty, xử lý truy thu 576,7 tỷ đồng"

Bộ Tài chính đã thực hiện gia hạn khoảng 11.124 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng các tháng 4, 5 và 6/2012 cho gần 190.000 doanh nghiệp.
Bộ Tài chính đã thực hiện gia hạn khoảng 11.124 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng các tháng 4, 5 và 6/2012 cho gần 190.000 doanh nghiệp.
Ngày 6/11,  các vị đại biểu Quốc hội đã nhận được báo cáo việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ của Bộ Tài chính, do Bộ trưởng Vương Đình Huệ ký.

Theo đánh giá của Bộ trưởng, việc thanh tra, kiểm tra thuế đã có những chuyển biến tích cực so với những năm trước. Trong 9 tháng năm 2012 đã thanh tra, kiểm tra tại 35.128 doanh nghiệp; truy thu, phạt, truy hoàn 6.511,2 tỷ đồng tiền thuế; giảm khấu trừ là 913,9 tỷ, giảm lỗ  8.273,7 tỷ. Tổng số thuế truy thu và phạt đã nộp vào ngân sách là 2.987,6 tỷ đồng.

Truy thu 576,7 tỷ đồng tại 88 tập đoàn, tổng công ty

Liên quan đến vấn đề đã được đề cập khá nhiều tại nghị trường là dấu hiệu chuyển giá ở nhiều doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã thanh, kiểm tra tại 1.172 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá, có hoạt động giao dịch liên kết với tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 394,9 tỷ đồng, giảm khấu trừ 79 tỷ và giảm lỗ 2.433,8 tỷ đồng.

Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế đối với 1.268.499 hồ sơ, xử lý điều chỉnh tăng và ấn định 463,6 tỷ đồng.

Còn đối với các ngân hàng thương mại và tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Bộ cũng đã đôn đốc nợ thuế tại 56 đơn vị hội sở và chi nhánh ngân hàng thương mại, xử lý truy thu và phạt 105 tỷ đồng, đã đôn đốc nộp vào ngân sách 1.431 tỷ đồng số thuế nợ đọng (bao gồm cả 1.416 tỷ đồng số thuế nợ đọng).

Đáng chú ý là Bộ "đã kiểm tra và đôn đốc nợ thuế tại 88 tập đoàn, tổng công ty, xử lý truy thu 576,7 tỷ đồng, đã đôn đốc nộp vào ngân sách 546,8 tỷ đồng (bao gồm cả 267,5 tỷ đồng số thuế nợ đọng)".

Báo cáo thực hiện lời hứa cũng cho hay, thông qua việc triển khai các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tính đến 31/8/2012 toàn ngành đã thu hồi được 17.149 tỷ đồng (đạt 48,6%) tổng số nợ thuế của năm 2011.

190.000 doanh nghiệp được gia hạn thuế giá trị gia tăng

Kết quả thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường cũng được Bộ trưởng Huệ báo cáo với Quốc hội.

Theo đó đã thực hiện gia hạn khoảng 11.124 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng các tháng 4, 5 và 6/2012 cho gần 190.000 doanh nghiệp.

9 tháng qua cũng giải quyết gia hạn 3.327 tỷ đồng nợ thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng 77.295 doanh nghiệp. Gia hạn tiền sử dụng đất cho 346 doanh nghiệp với tổng số tiền sử dụng đất được gia hạn là 2.778 tỷ đồng.

Đồng thời, giải quyết giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 cho khoảng 3.609 doanh nghiệp, với số tiền giảm là 445,2 tỷ đồng. Giải quyết miễn và hoàn thuế môn bài năm 2012 cho 44.897 hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối, với số tiền khoảng 12,4 tỷ đồng.

Miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 29/2012/QH13 được Bộ trưởng Huệ cho hay là tổng số giảm 6.488 tỷ đồng (năm 2012 giảm 4.150 tỷ và năm 2013 giảm 2.338 tỷ đồng).