22:35 28/11/2019

Tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm với truyền thông cơ động, cổ động

Mỹ Phương

Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với Công ty cổ phần truyền thông Nắng tháng Tư tổ chức hoạt động truyền thông cơ động, cổ động về công tác đảm bảo An toàn thực phẩm tại 2 thành phố: Khánh Hòa và Bình Định.

Hoạt động nhằm tuyên truyền rộng rãi cho người tiêu dùng và người sản xuất có thêm kiến thức về: đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và một số thông tin về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.Chiến dịch được triển khai mở đầu tại thành phố Khánh Hòa, tiếp đến sẽ tiến hành tại thành phố Bình Định.Đội truyền thông với cờ phướn, khẩu hiệu thông điệp về bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ diễu hành các tuyến phố chính tại các thành phố. Trong ngày đội sẽ truyền thông, phát tờ rơi tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số chợ đầu mối. Đây là hoạt động thực tế góp phần truyền thông hiệu quả về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại cộng đồng.* Một số hình ảnh hoạt động của đội Truyền thông cơ động, cổ động về công tác bảo đảm bảo An toàn thực phẩm tại 2 thành phố: Khánh Hòa và Bình Định:
Tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm với truyền thông cơ động, cổ động - Ảnh 1.
Tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm với truyền thông cơ động, cổ động - Ảnh 2.
Tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm với truyền thông cơ động, cổ động - Ảnh 3.
Tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm với truyền thông cơ động, cổ động - Ảnh 4.
Tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm với truyền thông cơ động, cổ động - Ảnh 5.
Tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm với truyền thông cơ động, cổ động - Ảnh 6.