23:47 04/07/2010

TVSI giảm phí giao dịch chứng khoán

M.Đức

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thực hiện giảm phí giao dịch chứng khoán, mức cao nhất theo đó chỉ còn 0,3%

Mức phí thấp nhất tại TVSI từ ngày 5/7/2010 là 0,15%, cao nhất là 0,3%.
Mức phí thấp nhất tại TVSI từ ngày 5/7/2010 là 0,15%, cao nhất là 0,3%.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thực hiện giảm phí giao dịch chứng khoán, mức cao nhất theo đó chỉ còn 0,3%.

Theo thông báo của TVSI, nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong giao dịch, kể từ ngày 5/7/2010, công ty này sẽ chính thức giảm phí giao dịch từ mức cao nhất là 0,335% xuống mức 0,300%.

Với điều chỉnh trên, kể từ ngày 5/7, tất cả giao dịch dưới 300 triệu đồng tại TVSI sẽ được áp dụng mức phí thống nhất là 0,3%.

Mức phí thấp nhất tại TVSI hiện áp dụng là 0,15% đối với lệnh có giá trị thực khớp trên 3 tỷ đồng; trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng là 0,2%; trên 500 triệu đến 1 tỷ đồng là 0,25%; trên 300 triệu đến 500 triệu đồng là 0,275 tỷ đồng.