09:51 27/12/2019

Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 26/11/2019-1/11/2020

Vũ Phong

Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam (VND) so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2019-1/1/2020. Cụ thể:

Tỷ giá tính chéo ngày 26 tháng 12 năm 2019