Tỷ giá xác định trị giá tính thuế với một số ngoại tệ từ 21-27/11

Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế...

Ảnh minh hoạ

Vũ Phong

22/11/2019 13:10

Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam (VND) so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 21-27/11/2019. Cụ thể:

tỷ giá chéo