Tỷ giá xác định trị giá tính thuế với một số ngoại tệ từ 28/11-4/12

Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế...

Ảnh minh hoạ

Vũ Phong

28/11/2019 13:06

Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam (VND) so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 28/11-4/12/2019. Cụ thể:

ngoại tệ tính chéo