14:27 31/10/2019

Tỷ giá xác định trị giá tính thuế với một số ngoại tệ từ 31/10-6/11

Vũ Phong

Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam (VND) so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 31/10-6/11/2019. Cụ thể:

tỷ giá tính chéo-1