13:15 05/01/2016

Ứng viên tổng thống Mỹ đi xe gì vận động tranh cử?

Diệp Vũ

Một số hình ảnh về phương tiện dùng cho các chuyến đi vận động tranh cử của các ứng viên cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016