14:23 24/11/2017

Uỷ ban Chứng khoán đình chỉ tư cách kiểm toán với Tổng giám đốc CPA Hà Nội

Bạch Dương

Tổng giám đốc CPA Hà Nội hiện là ông Nguyễn Ngọc Tỉnh

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã đình chỉ tư cách kiểm toán viên đối với CEO của CPA Hà Nội.
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã đình chỉ tư cách kiểm toán viên đối với CEO của CPA Hà Nội.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội).

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán kể từ ngày 7/11/2017 đến hết ngày 31/12/2017 đối với kiểm toán viên Nguyễn Ngọc Tỉnh và kiểm toán viên Nguyễn Thị Gấm.

Quyết định này căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Được biết, ông Nguyễn Ngọc Tỉnh hiện là Tổng giám đốc của CPA Hà Nội. Việc đình chỉ với một Tổng giám đốc của một công ty kiểm toán được cho là khá hiếm trên thị trường chứng khoán từ trước đến nay.

CPA Hà Nội là công ty kiểm toán lâu đời, thành lập năm 1999, hiện có trụ sở chính tại số 3, ngõ 1295 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Ủy ban Chứng khoán đã ra quyết định đình chỉ 4 kiểm toán viên của CPA Hà Nội, trong đó bao gồm Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Tỉnh.

Trước đó, ngày 6/6/2017, Ủy ban Chứng khoán cũng đã ban hành quyết định đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Hai kiểm toán viên của CPA Hà Nội bị đình chỉ là ông Trần Văn Dũng và kiểm toán viên Bùi Quang Hợp.