21:41 11/09/2012

Ủy ban Chứng khoán “mạnh tay” với bán khống

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam cho khách hàng vay chứng khoán để bán, vi phạm quy định hiện hành

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu tổ chức kinh doanh chứng khoán (công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán) không được thực hiện bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán và cho khách hàng vay chứng khoán để bán (bán khống)... - Ảnh minh họa.
Ủy ban Chứng khoán yêu cầu tổ chức kinh doanh chứng khoán (công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán) không được thực hiện bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán và cho khách hàng vay chứng khoán để bán (bán khống)... - Ảnh minh họa.
Ngày 11/9/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 717/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam cho khách hàng vay chứng khoán để bán, vi phạm quy định tại Khoản 9 Điều 71 Luật Chứng khoán.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thực hiện tự doanh chứng khoán khi chưa được cấp giấy phép, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 59 và Điều 60 Luật Chứng khoán.
 
Xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam với số tiền 250 triệu đồng.

Trước đó, trong công văn của Ủy ban Chứng khoán gửi các tổ chức kinh doanh chứng khoán và các ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát về việc chấn chỉnh các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu tổ chức kinh doanh chứng khoán (công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán) không được thực hiện bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán và cho khách hàng vay chứng khoán để bán (bán khống)...

Ủy ban Chứng khoán cho biết sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự, Ủy ban sẽ chuyển cơ quan công an để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.