11:21 11/03/2011

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu KLS duy trì hoạt động

Minh Đức

Ủy ban Chứng khoán vừa có văn bản gửi Công ty Chứng khoán Kim Long liên quan đến kế hoạch chuyển đổi của công ty này

Giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông KLS ngày 19/3 tới.
Giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông KLS ngày 19/3 tới.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) thực hiện một số vấn đề liên quan đến kế hoạch chuyển đổi của công ty này.

Ủy ban Chứng khoán cho biết, trong thời gian qua, có một số thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của KLS vào ngày 19/3/2011, tiếp theo Công văn số 618/UBCK-QLKD ngày 3/3/2011, để đảm bảo công ty này hoạt động tuân theo quy định pháp luật hiện hành, Ủy ban yêu cầu KLS thực hiện một số vấn đề liên quan.

Thứ nhất, KLS tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo trình tự và thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Thứ hai, KLS phải đảm bảo duy trì tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán, quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Tại đại hội sắp tới, KLS sẽ trình cổ đông kế hoạch ngừng kinh doanh chứng khoán và chuyển đổi ngành nghề kinh doanh - sự kiện thu hút sự chú ý của giới đầu tư trong những ngày gần đây.