17:17 14/10/2013

VAMC phát hành trái phiếu mua nợ của SHB, SCB và PGBank

Hà Anh

Tổng cộng số trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành cho 3 ngân hàng nói trên là khoảng 718 tỷ đồng

Đố là trái phiếu đặc biệt đành cho SHB, SCB và PGBank.<br>
Đố là trái phiếu đặc biệt đành cho SHB, SCB và PGBank.<br>
Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vừa công bố phát hành trái phiếu đặc biệt của VAMC cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PGBank).

Theo đó, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phát hành hơn 74,65 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt cho SHB với lãi suất 0%, kỳ hạn 5 năm.

VAMC cũng phát hành hơn 547,9 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt cho SCB, lãi suất 0%, kỳ hạn 5 năm.

Cùng với đó, VAMC phát hành hơn 170 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt cho Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex, lãi suất 0%, kỳ hạn 5 năm.

Như vậy, tổng cộng số trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành cho 3 ngân hàng nói trên là khoảng 718 tỷ đồng.

Trái phiếu đặc biệt phát hành lần này cho SCB, SHB và PGBank cùng ngày 14/10/2013, ngày hiệu lực là 16/10/2013 và ngày đến hạn là 16/10/2018.

Được biết, từ đầu tháng 10 tới nay, VAMC đã tiến hành mua nợ xấu của một loạt các ngân hàng bao gồm Agribank, PGBank, SCB, SHB và SouthernBank.