10:54 24/06/2016

“Văn bản sai, bộ trưởng chịu trách nhiệm”

Bảo Quyên

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành không chạy đua về số lượng trong việc ban hành văn bản, quy định

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
“Nhà nước pháp quyền không có nghĩa là xây dựng thật nhiều văn bản quy phạm pháp luật, mà quan trọng phải là chất lượng văn bản, làm sao tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp”.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật của Chính phủ, ngày 23/6.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe báo cáo và thảo luận về dự thảo các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh; thực thi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, trong đó đáng chú ý là dự thảo nghị định quy định về điều kiện, thủ tục thành lập cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Ngoài ra còn dự thảo nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế; dự thảo nghị định quy định điều kiện để hoạt động kinh doanh các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự…
 
Chính phủ cũng xem xét và thảo luận về các dự thảo nghị định liên quan đến các luật khác có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 như: dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; nghị định về an toàn thông tin mạng về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự…
 
Theo báo cáo tổng hợp do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, với những hướng dẫn cho các nghị định có hiệu lực từ 1/7 tới, đến nay, đã ban hành 21 văn bản và còn 30 văn bản phải ban hành, trong đó, số văn bản đã trình Chính phủ là 26 văn bản, số văn bản chưa trình Chính phủ là 4 văn bản.

Ngoài các văn bản nói trên, từ nay đến hết năm 2016, Chính phủ, Thủ tướng sẽ ban hành 37 văn bản quy định chi tiết thi hành 6 luật, cùng với 5 văn bản nợ đọng của 6 tháng đầu năm chuyển sang, tổng số văn bản cần ban hành sẽ là 42 văn bản.

Về các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, đến nay, đã trình Chính phủ 49 nghị định trong tổng số 50 nghị định cần ban hành.

Một số văn bản mặc dù được phép áp dụng thủ tục rút gọn nhưng vẫn bảo đảm thủ tục bắt buộc lấy ý kiến các doanh nghiệp, hiệp hội, các đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của văn bản.

Về tiến độ ban hành, các thành viên Chính phủ thống nhất không để “khoảng trống pháp lý”; bảo đảm chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, nhất là các văn bản thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Đề cập đến trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở: “Văn bản nào mà sau này ban hành có sai sót, phải sửa đổi thì bộ trưởng chủ trì soạn thảo phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ”.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện các dự thảo nghị định, bảo đảm tiến độ đề ra; cần tiếp tục cập nhật và công khai các dự thảo trên mạng, các phương tiện thông tin truyền thông để lắng nghe, kịp thời tiếp thu ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu tác động liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) được yêu cầu quyết liệt vào cuộc, cùng các bộ, ngành để rà soát những điều còn bất cập của luật, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét.

Trước đó, theo đề xuất của VCCI, cơ quan này kiến nghị bỏ 75 điều kiện kinh doanh được coi là không còn cần thiết, sửa đổi 127 điều kiện và nhiều kiến nghị khác được quy định trong 49 nghị định mà Bộ Tư pháp đã thẩm định.